Skip to main content

Møllebygger

Møllebyggeren fremstillede traditionelle stubmøller og hollandske vindmøller, der fra midten af 1200-tallet og frem til starten af 1900-tallet blev anvendt til at male korn til mel. Møllens vinger er den centrale energikilde til møllens øvrige funktioner, men er samtidigt den mekaniske bestanddel af møllen, der er mest udsat for vind og vejr. I dag findes kun få møllebyggere tilbage, og deres opgave er primært at reparere og forny møllernes bestanddele, så de omkring 270 tilbageværende vindmøller kan bevares for eftertiden. Filmen viser fremstilling og montering af sæt møllevinger – i 1957 og i 2016. Selvom en del af værktøjerne er blevet moderniseret, viser filmen også at håndværksmetoderne grundlæggende ikke har forandret sig gennem tiden.

Kunsten at bygge møller kom til Danmark i 1100-tallet. Det var munke, der byggede de første vandmøller. Fra midten af 1200-tallet begyndte man at supplere vandmøllerne med vindmøller, så man fik en hybrid energifor-syning, der kunne levere hele året rundt – både i tørre somre og kolde vintre. De første vindmøller var stub-møller, hvor hele møllen kan drejes rundt efter vindretningen.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.