Skip to main content

Bygningsarkæologi

Bygningsarkæologi er en undersøgelsesmetode, der blander arkivstudier, visuelle og tekniske undersøgelser med opbygget faglighed, viden og erfaring. Grundlæggende handler det om at SE og FORTOLKE det sete. Når dette gøres grundigt, er den arkitekt eller håndværker, der udfører den bygningsarkæologiske undersøgelse, i stand til at blotlægge en bygnings historie og udvikling ganske nøje. Det er vigtigt, for at kunne planlægge den rigtige istandsættelse af bygningen, så dens historiske betydning og tekniske standard ikke forringes. Det gælder næsten uanset bygningens alder, men er naturligvis særligt påkrævet ved ældre og bevaringsværdige bygninger. Filmen giver en kort introduktion til bygningsarkæologien og dens facetter.

Filmen om ’Bygningsarkæologi’ understreger vigtigheden af at kende den bygning, man skal renovere eller restaurere, inden man går i gang. Det handler om at kunne se og gennemskue bygningens helhed, detaljer og historiske udvikling: Hvordan var bygningens oprindelige indretning og udseende, og hvilke ændringer er der foretaget gennem tiden? Historiske spor er med til at fortælle om bygningens alder, stilart, materialer, kon-struktionsprincipper og de anvendte håndværksmetoder.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.