Skip to main content

Istandsættelse af trævinduer - Snedkerarbejde

Vinduerne er en vigtig del af en bygnings facade, og dermed bygningens karakter. Især i ældre bygninger skaber de oprindelige vinduer en god harmoni i facadens udtryk, og vinduernes placering, udformning og funktion har traditionelt været gennemtænkt helt ned i detaljen. Det samme har vinduernes holdbarhed. Det giver sig udtryk i materialevalg og konstruktionsprincipper. Det har altid været muligt at udskifte nedbrudte enkeltdele - i modsætning til udskiftning af hele vinduet.

Renoverings- og moderniseringsarbejder i 1960-erne og 1970-erne medførte en massiv udskiftning af vinduer i den ældre bygningsmasse, men der er endnu en del gamle vinduer tilbage, som bør bevares. En forudsætning herfor er, at gode håndværkstraditioner, herunder snedkerdiscipliner, holdes i hævd.

Vinduerne er en vigtig del af en bygnings facade, og dermed bygningens karakter. Især i ældre bygninger skaber de oprindelige vinduer en god harmoni i facadens udtryk, og vinduernes placering, udformning og funktion har traditionelt været gennemtænkt helt ned i detaljen. Det samme har vinduernes holdbarhed. Det giver sig udtryk i materialevalg og konstruktionsprincipper. Det har altid været muligt at udskifte nedbrudte enkeltdele - i modsætning til udskiftning af hele vinduet.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.