Skip to main content

Smedede murankre

Murankre er nødvendige for sammenbinding af facader og etageadskillelser, og dermed bygningens stabilitet. Vindpåvirkning/vindlast på facaden overføres via bjælkelag og skivevirkningen heri og videre ned til fundamentet. Murankre kan være skjulte inde i facaden, eller de kan være synlige uden på facaden. Oftest er synlige murankre dekorative, og de kan fortælle om bygningens alder.

I tidligere tiders byggeri var det smeden, der stod for udformningen - eventuelt i samarbejde med arkitekten/bygmesteren - og produktionen af murankrene, og smeden havde dermed mulighed for også at sætte sit eget æstetiske præg på bygningens udseende. Helt nedbrudte murankre må udskiftes, men lettere beskadigede, håndsmedede ankre kan ofte repareres, så de bevarer deres oprindelige udseende.

Murankre er nødvendige for sammenbinding af facader og etageadskillelser, og dermed bygningens stabilitet. Vindpåvirkning/vindlast på facaden overføres via bjælkelag og skivevirkningen heri og videre ned til fundamentet. Murankre kan være skjulte inde i facaden, eller de kan være synlige uden på facaden. Oftest er synlige murankre dekorative, og de kan fortælle om bygningens alder.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.