Skip to main content

Mursten

Ler er et af verdens ældste byggematerialer. Sammen med kristendommen bragte munke i 1100-tallet teknikken med formende og brændte mursten med sig til Danmark, hvor de blev anvendt til klostre og kirker. Den oprindelige teknik med blanding og håndstøbning af mursten i forme før eller uden brænding kendes stadig, men er for længst afløst af moderne teglværker og industriel produktion i vores del af verden. I denne film vises begge produktionsformer, og du får indsigt i murstenens historie, og dens grundlæggende egenskaber og muligheder. Murstenen har haft stor betydning for danske bygningskultur gennem århundreder, og er stadig et værdsat byggemateriale – både som nyt og som genanvendeligt.

Mursten af ler har været brugt som byggemateriale i flere tusinde år. Fra 1100-tallet begyndte man at brænde murstenene til tegl for at opnå et mere fugtresistent og holdbart materiale, og de tidlige kirke- og klosterbyggerier viser, at der fra starten har været arbejdet med forskellige formater og former, som har bidraget til de forskellige arkitektoniske stilarter gennem tiden. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.