Skip to main content

Den Blå Kirke

Den Blå Kirke i Sisimiut er en af de ældste kirkebygninger i Grønland. Kirken blev opført i træ i 1775, sejlet dertil som et byggesæt fra Danmark. I 1926 blev kirkehandlingen flyttet til en ny og større kirke, og bygningen fungerede herefter som folkeskole og senere teknisk skole. I 2016 er bygningen restaureret med respekt for den oprindelige indretning og de originale materialer, der er bevaret i videst muligt omfang. Restaureringsarbejdet er gennemført med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Efter den seneste restaurering kan bygningen nu indgå som en del af det lokale bymuseum. Filmen om den Blå Kirke er den første i rækken af dokumenterede byggeprojekter på byggefilm.dk, hvor traditionelle bygningshåndværk og klassiske byggematerialer er blevet anvendt.

Den bevarede grønlandske kulturarv er tæt forbundet med den historiske tilknytning til Danmark. Selv om der er langt mellem de to lande har der gennem tiderne været mange danske handelsstationer og missionærer i Grønland, og kulturarven efter disse er et vigtigt led i forståelsen af det historiske samspil mellem landene.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.