Skip to main content

Blyindfattede ruder (vinduer)

Blyindfattede ruder er historisk pynt, som forgår med tiden. I filmen vises, hvordan blyindfatning af et rudeparti i et vindue udskiftes. Det indbefatter nummerering, udtagning og genisætning af glas i ny indfatning efter at vinduesrammen er blevet renoveret. Filmen viser ikke hvordan profilerne til blyindfatning tildannes. I dag kan profilerne købes som almindelig handelsvare. Førhen blev blyprofilerne trukket / profileret på stedet. Bly kræver særlig opmærksomhed, når man arbejder med det. Glarmesterlauget og glasindustrien har arbejdsanvisninger (APV-anvisninger) til brug ved arbejde med bly. På værkstedet skal der bære udsugningsanlæg, og medarbejderne skal bruge personlige værnemidler samt møde til sundhedstjek med jævne mellemrum.

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.