Skip to main content

Metalstøber og Gørtler

Metalstøberens og gørtlerens opgaver er tæt forbundne og kan udføres af to forskellige eller af én og samme person. Metalstøberen støber råproduktet, som gørtleren forarbejder videre til det færdige produkt. Mens fagene bredte sig i Europa i middelalderen, kan gørtlerfaget i Danmark føres tilbage til 1700-tallet. Denne film viser støbning af messing, der videreforarbejdes af gørtleren, som også arbejder også i andre materialer som f. eks. tin, kobber, guld, sølv og jern. Når gørtleren skal samle sine beslag, foregår det ofte ved slaglodning. Efterfølgende bearbejdes overfladerne ved slibning og polering til færdig overflade.

Metalstøberens og gørtlerens opgaver er tæt forbundne i den håndværksmæssige proces. De kan udføres af to forskellige personer (som i filmen) eller af én og samme person. Metalstøberen støber råproduktet, som gørtleren forarbejder videre til det færdige produkt.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.