Skip to main content

Udskiftning af murværk

Det kan være vanskeligt at få et ensartet udseende, når man udskifter mursten i en eksisterende facade.

Nye mursten passer ikke umiddelbart ind i murværket, som ældes med tiden. Derfor kan man med fordel genbruge gamle mursten til reparationer. Hvis man er nødsaget til at bruge nye sten, kan de efterbehandles med lidt opblandet kønrøg, farvepulver eller tagrendesnavs, så de kommer til at ligne de patinerede sten.

I filmen følger vi processen fra bestilling af gamle mursten til deres indmuring i det eksisterende murværk, så resultatet bliver tilfredsstillende.

I filmen ’udskiftning af murværk’ vises en løsning, hvor nedbrudt murværk udskiftes med ’nyt’ murværk af genbrugte og patinerede mursten. Hvis reparationen ikke skal skæmme, må der vælges nye eller brugte sten, der ligner de oprindelige, og anvendes en mørtel af samme type. Det er dog ikke altid muligt at skaffe brugte, patinerede sten – selvom det er nemmere i dag, hvor genbrug af byggematerialer er sat mere i system. 

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.