Skip to main content

Støbte ornamenter

Mange ældre ejendomme er dekoreret med ornamenter, bånd og relieffer - lige fra mønstre og tegninger til stiliserede figurer. Som hovedregel er disse udsmykninger uden byggeteknisk betydning, men er mere en tradition, som fortæller om bygningens tidsalder og betydning eller status.

Op til midten af 1800-tallet var udsmykningerne forbeholdt de fornemme bygninger, men fra midten af 1800-tallet, hvor industrialiseringen og den massive byudvikling fandt sted, blev de udsmykkede facader mere almindelige. Fra at være unikke huggede bygningselementer i fx granit eller sandsten, blev det efterhånden mere almindeligt at støbe og dermed præfabrikere ornamenterne i kalksandsten eller cementmørtel/beton. De fleste ornamenter kan repareres afhængig af, hvor nedbrudte de er.

Mange ældre ejendomme er dekoreret med ornamenter, bånd og relieffer - lige fra mønstre og tegninger til stiliserede figurer. Som hovedregel er disse udsmykninger uden byggeteknisk betydning, men er mere en tradition, som fortæller om bygningens tidsalder og betydning eller status.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.