Skip to main content

Stenhugger

Stenhuggerfaget kendes i Danmark gennem århundreder. I 15-1600-tallet blev udenlandske stenhuggere hentet til Danmark, og deres arbejder finder vi på mange danske borgerhuse, palæer, slotte og herregårde, hvor granit og sandsten blev brug til fundamenter, søjler, gesimsbånd og forskellige udsmykninger. Natursten var almindligt anvendt i bygningerne frem til 1940’erne. I denne film følger vi processen fra billedhuggerens reparation af en gipsafstøbt, beskadiget sandstensfigur, der efterfølgende danner grundlag for stenhuggerens genskabelse af en kopi i ny sandsten, bl.a. ved hjælp af punkterapparat.

Stenhuggerfaget kendes fra tusinder af år gamle bygningsværker. I Danmark blev faget introduceret med kristendommens indførelse og de første stenkirker. Særligt fra 15-1600-tallet blev udenlandske stenhuggere hentet hertil, og deres arbejder finder vi på mange danske borgerhuse, palæer, slotte og herregårde, hvor granit og sandsten blev brug til fundamenter, søjler, gesimsbånd og forskellige udsmykninger. Natursten var almindeligt anvendt i danske bygninger frem til 1940’erne.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.