Skip to main content

Udskiftning af skorstenspiber

Skorstene og skorstenspiber er en vigtig del af ældre bygningers udsmykning og arkitektur.

Skorstenen bidrager til fortællingen om tiden fra ildsted til madlavning og frem til mere moderne opvarmningsmetoder. Derfor er de sjældent nødvendige og i brug længere, da vores energiformer har ændret sig over de seneste 50 år.

Skorstenene har ofte et unikt udsende og fine detaljer, og udgør en bevaringsværdi - de kan ikke bare rives ned. Skorstenspiberne er tit udformet med en bred sokkel for neden - herefter et slankere skaft - og i toppen af skorstenen afsluttet med en gesims. Skorstenene fortæller via deres udformning og udsmykning om vores arkitekturhistorie, og de er med til at give vores bykvarterer deres særpræg.

Filmen viser opbygning af en ny skorsten som en rekonstruktion af den gamle. Der afsluttes med puds og kalkning og en fin detalje i toppen.

I filmen Udskiftning af skorstenspiber’ vises en løsning, hvor piben efter endt opmuring bliver filtset og kalket. Øverst afsluttes med en speciel afdækning, der er karakteristisk for bebyggelsen Nyboder, som danner ramme om filmens fortælling. Skorstenspiber kan have mange udformninger og afslutninger – i mange tilfælde står piben i blankt murværk, og har gennem tiden ændret sig i takt med forskellige perioders stilarter. 

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.